top of page

Muzeum Uherské Hradiště

Revitalizace a interierové úpravy části expozic muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Konkrétně se jednalo o prostory tzv. Staré školy a Informatoria, ke kterým se později přidal i prostor recepce a zádveří o celkové výměře 283 m2. Projekt navrhuje citlivé úpravy s ohledem na historii a formu budovy muzea při maximální variabilitě budoucích expozic.

Lokalita: Uherské Hradiště

Spolupráce: Vojtěch Lekeš | www.vojtech-lekes.com

bottom of page